Danmarks Nationalbank Virksomhedsservice
Specialestuderende

Specialestuderende


841534466

Med en specialeplads i Nationalbanken får du mulighed for unik daglig sparring i din specialeskrivningsproces og en god fornemmelse af, om Nationalbanken kunne være din fremtidige arbejdsplads.

Vi tilbyder
specialepladser til kandidatstuderende ved et af universiteterne i Danmark med start i 1. halvår 2021. Du får din daglige gang i et udfordrende fagligt miljø, der også afholder faglige arrangementer. Du får stillet en mentor og en arbejdsplads til rådighed gennem hele din specialeskrivningsproces. Undervejs i specialeskrivningen får du tilbud om at holde en opstarts- og midtvejspræsentation, hvor du kan få sparring og nye perspektiver fra de erfarne økonomer. Specialeforløbet afsluttes med et oplæg i Nationalbanken, hvor du præsenterer dine resultater. Specialepladsen er samtidig en god mulighed for at vurdere, om du ønsker et job i Nationalbanken efter studiet, og den kan også give inspiration til en eventuel ph.d. efter specialet. Nationalbanken betaler dig et honorar på 4.000 kr. pr. måned i den periode, du har aftale med dit universitet om at skrive speciale. 

 

Din profil

Du er på vej til at planlægge din specialeskrivning og ser en fysisk arbejdsplads i Nationalbanken som en god mulighed for at få supplerende sparring. Du har en stærk faglig baggrund og vil skrive speciale om et emne inden for et af Nationalbankens arbejdsområder. Disse afdelinger tilbyder at være vært for specialestuderende:

  • Bank og Marked, som      varetager opgaver inden for front office, bank samt finansiel      risikostyring og strategi og også forvalter statens låntagning og gæld.
  • Finansiel Stabilitet, som      laver analyser af udviklingen i den finansielle sektor og af den finansielle      stabilitet i Danmark, analyserer systemiske risici og udvikler      makroprudentiel politik, er sekretariat for Det Systemiske Risikoråd og      overvåger den finansielle infrastruktur (betalingsformidling) i Danmark.
  • Finansiel Statistik, der      analyserer indsamlede data om bl.a. detailbetalinger, direkte      investeringer ind og ud af Danmark, kreditgivning samt investering og      opsparing i Danmark fordelt på sektorer. Herudover har afdelingen særligt      fokus på arbejdet med data science, som i specialeregi fx kunne handle om      brug af mikrodata, tekstanalyse, satellitbilleder, scraping eller      netværksmodeller til at belyse finansielle og økonomiske      problemstillinger.
  • Økonomi og Pengepolitik, der analyserer de      makroøkonomiske, monetære og finansielle forhold, kommer med anbefalinger      til den øvrige økonomiske politik og udvikler og vedligeholder      Nationalbankens makroøkonomiske modelapparat.

Du er god til at formidle det stof, du sætter dig ind i, og til at bruge det faglige miljø, som du bliver en del af i den periode, du har en specialeplads hos os. Vi forventer samtidig, at du byder ind med din akademiske viden.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR-partner Rikke Møller Fastø på 3363 6086 eller rmfa@nationalbanken.dk.

 

Ansøgning

Send en ansøgning med dit CV og dine eksamensresultater senest 1. november 2020. Du skal formulere og motivere de overordnede rammer for dit specialeemne, men du behøver ikke at have den endelige problemformulering endnu. Vi beder dig
oplyse, hvem din vejleder bliver. Vi forventer at afholde samtaler i uge 46 og 47.

 

Send ansøgning ]   [ Printvenlig version ]   [ Tip en ven ]
Ansøgningsfrist:
01-11-2020

[ Send ansøgning ]

Hjemmeside:
http://www.nationalbanken.dk