Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank
Specialestuderende i Danmarks Nationalbank

Specialestuderende i Danmarks Nationalbank


234916487

Med en specialeplads i Nationalbanken får du mulighed for unik daglig sparring i din specialeskrivningsproces og en god fornemmelse af, om Nationalbanken kunne være din fremtidige arbejdsplads.

Vi tilbyder

specialepladser til kandidatstuderende ved et af universiteterne i Danmark med start i 2.
halvår 2021. Du får din daglige gang i et udfordrende fagligt miljø, der også
afholder faglige arrangementer. Du får stillet en mentor og en arbejdsplads til
rådighed gennem hele din specialeskrivningsproces. Undervejs i
specialeskrivningen får du tilbud om at holde en opstarts- og
midtvejspræsentation, hvor du kan få sparring og nye perspektiver fra de
erfarne økonomer. Specialeforløbet afsluttes med et oplæg i Nationalbanken,
hvor du præsenterer dine resultater. Specialepladsen er samtidig en god mulighed
for at vurdere, om du ønsker et job i Nationalbanken efter studiet, og den kan
også give inspiration til en eventuel ph.d. efter specialet. Nationalbanken betaler
dig et honorar på 4.000 kr. pr. måned i den periode, du har aftale med dit
universitet om at skrive speciale. 

 

Din profil

Du er på vej til at planlægge din specialeskrivning og ser en fysisk arbejdsplads i Nationalbanken som en god mulighed for at få supplerende sparring. Du har en stærk faglig baggrund og vil skrive speciale om et emne inden for et af Nationalbankens arbejdsområder. Disse afdelinger tilbyder at være vært for specialestuderende:

  • Bank og Marked, som      varetager forvaltning af statsgælden samt Nationalbankens valutareserve.      Det indebærer fx udstedelse af obligationer, investering, portefølje- og      risikostyring samt afvikling af handler. 
  • Finansiel Stabilitet, som      laver analyser af udviklingen i den finansielle sektor og af den finansielle      stabilitet i Danmark, analyserer systemiske risici og udvikler      makroprudentiel politik, er sekretariat for Det Systemiske Risikoråd og      overvåger den finansielle infrastruktur (betalingsformidling) i Danmark.
  • Finansiel Statistik, der      analyserer indsamlede data om bl.a. detailbetalinger, direkte      investeringer ind og ud af Danmark, kreditgivning samt investering og      opsparing i Danmark fordelt på sektorer. Herudover har afdelingen særligt      fokus på arbejdet med data science, som i specialeregi fx kunne handle om      brug af mikrodata, tekstanalyse, satellitbilleder, scraping eller      netværksmodeller til at belyse finansielle og økonomiske      problemstillinger.
  • Økonomi og Pengepolitik, der analyserer de      makroøkonomiske, monetære og finansielle forhold, kommer med anbefalinger      til den øvrige økonomiske politik og udvikler og vedligeholder      Nationalbankens makroøkonomiske modelapparat.

Du er god til at formidle det stof, du sætter dig ind i, og til at bruge det faglige miljø, som du bliver en del af i den periode, du har en specialeplads hos os. Vi forventer samtidig, at du byder ind med din akademiske viden.

 

Vil du vide mere

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR-partner Dorte Kvisgaard på 3363 8065
eller
dkv@nationalbanken.dk.

 

Ansøgning

Send en ansøgning med dit CV og dine eksamensresultater senest 23. maj 2021. Du skal
formulere og motivere de overordnede rammer for dit specialeemne, men du
behøver ikke at have den endelige problemformulering endnu. Vi beder dig
oplyse, hvem din vejleder bliver. Vi forventer at afholde samtaler i uge 23 og 24.

 

 

Send ansøgning ]   [ Printvenlig version ]   [ Tip en ven ]
[ Send ansøgning ]

Hjemmeside:
http://www.nationalbanken.dk