Danmarks Nationalbank Økonomi og Pengepolitik
Ph.d.-stipendium


1486907111

Skal du til at skrive din ph.d? Og har du interesse for pensionsområdet?

Nationalbanken tilbyder i samarbejde med Pension Research Centre et ph.d.-stipendium med start i efteråret 2018. Stipendiet kan være 3-årigt eller efter 4 + 4 ordningen.

Pension Research Centre, PeRCent, er et forskningscenter, som er etableret i samarbejde mellem pensionssektoren og Institut for Finansiering og Økonomisk Institut på CBS. Centrets formål er at være et dansk kompetencecenter, som er kendetegnet ved brobygning mellem teori, empiri og praksis på pensionsområdet.

Emne

Det overordnede emne for dit forskningsprojekt kan fx omfatte pensionsopsparingens rolle for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet eller samspillet mellem pensionssystemet, boligmarkedsudviklingen og husholdningernes forbrugs- og opsparingsbeslutninger.

Vejledere for dit projekt bliver professor Svend Erik Hougaard Jensen, CBS, og professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet, som begge er tilknyttet PeRCent. Andre vejledere kan tilknyttes, hvis det er relevant.

Ansættelsesvilkår

Stipendiet forudsætter, at du bliver indskrevet som ph.d.-studerende ved enten CBS. Nationalbanken afholder studieomkostninger til indskrivningsstedet samt eventuelle rejseomkostninger mv., som ikke finansieres fra anden side, og stiller kontorfaciliteter til rådighed. Aflønning sker efter aftalen mellem Finansministeriet og AC om ph.d.-studerende.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte professor Torben M. Andersen, tlf. 8942 1609, tandersen@econ.au.dk, professor Svend Erik Hougaard Jensen, tlf. 3815 3478, shj.eco@cbs.dk, eller underdirektør Niels Lynggård Hansen, tlf. 3363 6571, nlh@nationalbanken.dk. Spørgsmål om ansættelsesforhold kan rettes til HR partner Dorte Kvisgaard, tlf. 3363 6511, dkv@nationalbanken.dk.

Ansøgning

Ansøg senest fredag 31. august 2018. Din ansøgning skal indeholde dine overvejelser om forskningsemnet og vejleder samt være vedlagt kopi af beståede universitetseksaminer og materiale, du ønsker medtaget i vurderingen.

 

Send ansøgning ]   [ Printvenlig version ]   [ Tip en ven ]
[ Send ansøgning ]

Hjemmeside:
http://www.nationalbanken.dk